สมาชิกอาวุโส

UN_Human

megally_pic

ผู้อาวุโสที่ศูนย์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ดูแลส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศมุ่งเน้นไปที่ความรุนแรงสิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม และมีส่วนสำคัญในเรื่องเปลี่ยนแปลงสิทธิมนุษยชนในเจนีวา