อัฟกานิสถานปากีสถานโครงการภูมิภาค

July 12, 2016 admin 0

การสร้างสันติภาพ และเสถียรภาพในอัฟกานิสถานยังคงเป็นความท้าทายทันทีสำหรับประชาคมระหว่างประเทศ โครงการในภูมิภาคอัฟกานิสถานปากีสถาน ใช้ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของเครือข่ายที่กว้างขวางเพื่อสนับสนุนความพยายามให้บรรลุเสถียรภาพให้มากยิ่งขึ้น ในอัฟกานิสถานและภูมิภาคต่าง วิจัยและประยุกต์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ทำงานในหลายปัญหาเร่งด่วนที่สุดในอัฟกานิสถานและภูมิภาคโดยรอบ เพื่อความสมานฉันท์ และรักษาความปลอดภัยในระดับภูมิภาคให้เกิดขึ้นในประเทศอัฟกานิสถานอย่างต่อเนื่องจนเกิดสันติภาพอย่างภาวร

stock_wold

ความท้าทายการสั่งซื้อสินค้าระหว่างประเทศ

July 12, 2016 admin 0

โปรแกรมสั่งซื้อทั่วโลกเป็นสถาบันร่วมกับทั่วโลก และเป็นศูนย์การรักษาความปลอดภัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ Stanford University เพื่อโลกที่เปลี่ยนแปลงในการเตรียมการกำกับดูแลการซิ้อโดยพหุภาคี และอำนวยความสะดวกในการเจรจานโยบายระหว่างที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มเติมช่องว่างเหล่านั้นให้มีการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  มีนโยบายอิสระ และบอกคำแนะนำสำหรับผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศของต่างๆ และมีการประชุมในระดับสูงตลอดเวลา