UN หน้าที่ในการรักษาความสงบ

October 5, 2016 admin 0

สหประชาชาติ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า UN “United Nations” วัตถุประสงค์ของสหประชาชาติคือการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ, การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน,การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ, การปกป้องสิ่งแวดล้อม

กรีนพีซนักขัดขวางหรือช่วยเหลือ

August 16, 2016 admin 0

องค์กรอิสระ กรีนพีซ ที่เราเห็นตามข่าวอาจจะเกี่ยวกับการต่อต้านมากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งอันที่จริงแล้วกรีนพีซเองมี วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอยู่ 2 อย่างคือด้านสิ่งแวดล้อมและความสงบสุข กรีนพีซแต่เดิมเป็นเพียงกลุ่มของผู้ประท้วงที่ไม่เห็นชอบในการดำเนินการบางอย่าง