UNESCO ประณามอิสราเอลละเมิดกฎหมาย เบนจามินโต้กลับทันควันตัดงบสนับสนุน UN ทันที

May 27, 2017 admin 0

รัฐบาลแห่งประเทศอิสราเอลได้ออกมาแถลงการณ์ตัดงบประมาณสนับสนุนองค์การสหประชาชาติหรือ UN เป็น จำนวนเงินถึง 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO หนึ่งในหน่วยงานเครือข่ายของ UN ได้มีการประชุมและลงมติตำหนิและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการที่อิสราเอลจะทำการขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่ตั้งอยู่แถบเมืองเยรูซาเล็มตะวันออก   นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีของประเทศอิสราเอล ได้แถลงการณ์ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า UNESCO นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตำหนิอิสราเอลใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะดินแดนเยรูซาเล็มเป็นของอิสราเอลมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 ที่ยึดมาจากจอร์แดนระหว่างที่เกิดการทำสงครามกันและอิสราเอลเป็นฝ่ายชนะ […]

ทหารฟ้าองค์การสหประชาชาติ

January 9, 2017 admin 0

ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสงบสุขในประเทศที่ประสบปัญหาจะใช้กองกำลังทหารเข้าประจำการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ป้องกันความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ UN และประชาชนทั่วไปชุดที่ทางทหาร UN ใส่จะมีสิ่งที่โดดเด่นอยู่คือ

ตำรวจกับหน้าที่รักษาความสงบให้ประชาชน

December 22, 2016 admin 0

อีกหนึ่งของการรักษาความสงบภายในประเทศต่างๆ เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนซึ่งก็คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจค่อยดูแลผู้คนรวมถึงการป้องกันเหตุอาชญากรรมมีการก่อตั้งขึ้นมาหลายร้อยปีก่อนหน้า ทุกเขตหรือจังหวัดจะมีสถานีตำรวจเป็นของตนเองเพราะทำให้เกิดความสะดวก

ทหารเสียสละเพื่อทุกประเทศ

September 11, 2016 admin 0

ทหารกำลังสำคัญในการป้องกันรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในหลายประเทศ UN มีการสนับสนุนด้านกำลังทางทหารที่หลายประเทศพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ต้องเข้าสู่ความขัดแย่งในประเทศอื่นๆ จุดมุ่งหมายหลักคือช่วยเหลือประเทศที่กำลังประสบปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย