ทหารเสียสละเพื่อทุกประเทศ

September 11, 2016 admin 0

ทหารกำลังสำคัญในการป้องกันรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในหลายประเทศ UN มีการสนับสนุนด้านกำลังทางทหารที่หลายประเทศพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ต้องเข้าสู่ความขัดแย่งในประเทศอื่นๆ จุดมุ่งหมายหลักคือช่วยเหลือประเทศที่กำลังประสบปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรีนพีซนักขัดขวางหรือช่วยเหลือ

August 16, 2016 admin 0

องค์กรอิสระ กรีนพีซ ที่เราเห็นตามข่าวอาจจะเกี่ยวกับการต่อต้านมากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งอันที่จริงแล้วกรีนพีซเองมี วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอยู่ 2 อย่างคือด้านสิ่งแวดล้อมและความสงบสุข กรีนพีซแต่เดิมเป็นเพียงกลุ่มของผู้ประท้วงที่ไม่เห็นชอบในการดำเนินการบางอย่าง

อัฟกานิสถานปากีสถานโครงการภูมิภาค

July 12, 2016 admin 0

การสร้างสันติภาพ และเสถียรภาพในอัฟกานิสถานยังคงเป็นความท้าทายทันทีสำหรับประชาคมระหว่างประเทศ โครงการในภูมิภาคอัฟกานิสถานปากีสถาน ใช้ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของเครือข่ายที่กว้างขวางเพื่อสนับสนุนความพยายามให้บรรลุเสถียรภาพให้มากยิ่งขึ้น ในอัฟกานิสถานและภูมิภาคต่าง วิจัยและประยุกต์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ทำงานในหลายปัญหาเร่งด่วนที่สุดในอัฟกานิสถานและภูมิภาคโดยรอบ เพื่อความสมานฉันท์ และรักษาความปลอดภัยในระดับภูมิภาคให้เกิดขึ้นในประเทศอัฟกานิสถานอย่างต่อเนื่องจนเกิดสันติภาพอย่างภาวร

stock_wold

ความท้าทายการสั่งซื้อสินค้าระหว่างประเทศ

July 12, 2016 admin 0

โปรแกรมสั่งซื้อทั่วโลกเป็นสถาบันร่วมกับทั่วโลก และเป็นศูนย์การรักษาความปลอดภัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ Stanford University เพื่อโลกที่เปลี่ยนแปลงในการเตรียมการกำกับดูแลการซิ้อโดยพหุภาคี และอำนวยความสะดวกในการเจรจานโยบายระหว่างที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มเติมช่องว่างเหล่านั้นให้มีการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  มีนโยบายอิสระ และบอกคำแนะนำสำหรับผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศของต่างๆ และมีการประชุมในระดับสูงตลอดเวลา