UNESCO ประณามอิสราเอลละเมิดกฎหมาย เบนจามินโต้กลับทันควันตัดงบสนับสนุน UN ทันที

May 27, 2017 admin 0

รัฐบาลแห่งประเทศอิสราเอลได้ออกมาแถลงการณ์ตัดงบประมาณสนับสนุนองค์การสหประชาชาติหรือ UN เป็น จำนวนเงินถึง 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO หนึ่งในหน่วยงานเครือข่ายของ UN ได้มีการประชุมและลงมติตำหนิและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการที่อิสราเอลจะทำการขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่ตั้งอยู่แถบเมืองเยรูซาเล็มตะวันออก   นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีของประเทศอิสราเอล ได้แถลงการณ์ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า UNESCO นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตำหนิอิสราเอลใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะดินแดนเยรูซาเล็มเป็นของอิสราเอลมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1967 ที่ยึดมาจากจอร์แดนระหว่างที่เกิดการทำสงครามกันและอิสราเอลเป็นฝ่ายชนะ […]