ทหารฟ้าองค์การสหประชาชาติ

January 9, 2017 admin 0

ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสงบสุขในประเทศที่ประสบปัญหาจะใช้กองกำลังทหารเข้าประจำการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ป้องกันความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ UN และประชาชนทั่วไปชุดที่ทางทหาร UN ใส่จะมีสิ่งที่โดดเด่นอยู่คือ