ตำรวจกับหน้าที่รักษาความสงบให้ประชาชน

December 22, 2016 admin 0

อีกหนึ่งของการรักษาความสงบภายในประเทศต่างๆ เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนซึ่งก็คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจค่อยดูแลผู้คนรวมถึงการป้องกันเหตุอาชญากรรมมีการก่อตั้งขึ้นมาหลายร้อยปีก่อนหน้า ทุกเขตหรือจังหวัดจะมีสถานีตำรวจเป็นของตนเองเพราะทำให้เกิดความสะดวก