ทหารเสียสละเพื่อทุกประเทศ

September 11, 2016 admin 0

ทหารกำลังสำคัญในการป้องกันรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในหลายประเทศ UN มีการสนับสนุนด้านกำลังทางทหารที่หลายประเทศพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ต้องเข้าสู่ความขัดแย่งในประเทศอื่นๆ จุดมุ่งหมายหลักคือช่วยเหลือประเทศที่กำลังประสบปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย