กรีนพีซนักขัดขวางหรือช่วยเหลือ

August 16, 2016 admin 0

องค์กรอิสระ กรีนพีซ ที่เราเห็นตามข่าวอาจจะเกี่ยวกับการต่อต้านมากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งอันที่จริงแล้วกรีนพีซเองมี วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอยู่ 2 อย่างคือด้านสิ่งแวดล้อมและความสงบสุข กรีนพีซแต่เดิมเป็นเพียงกลุ่มของผู้ประท้วงที่ไม่เห็นชอบในการดำเนินการบางอย่าง