อัฟกานิสถานปากีสถานโครงการภูมิภาค

pakistan_map

การสร้างสันติภาพ และเสถียรภาพในอัฟกานิสถานยังคงเป็นความท้าทายทันทีสำหรับประชาคมระหว่างประเทศ โครงการในภูมิภาคอัฟกานิสถานปากีสถาน ใช้ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของเครือข่ายที่กว้างขวางเพื่อสนับสนุนความพยายามให้บรรลุเสถียรภาพให้มากยิ่งขึ้น ในอัฟกานิสถานและภูมิภาคต่าง วิจัยและประยุกต์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ทำงานในหลายปัญหาเร่งด่วนที่สุดในอัฟกานิสถานและภูมิภาคโดยรอบ เพื่อความสมานฉันท์ และรักษาความปลอดภัยในระดับภูมิภาคให้เกิดขึ้นในประเทศอัฟกานิสถานอย่างต่อเนื่องจนเกิดสันติภาพอย่างภาวร