ทหารเสียสละเพื่อทุกประเทศ

ทหารกำลังสำคัญในการป้องกันรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในหลายประเทศ UN มีการสนับสนุนด้านกำลังทางทหารที่หลายประเทศพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ต้องเข้าสู่ความขัดแย่งในประเทศอื่นๆ จุดมุ่งหมายหลักคือช่วยเหลือประเทศที่กำลังประสบปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การติดอาวุธลงพื้นที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือพื้นที่นั้นๆ ในบางประเทศที่ประสบปัญหาจะได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ในประเทศที่ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นทหารมักจะอยู่ใกล้กับชายแดนระหว่างประเทศ ป้องกันผู้ที่บุกรุกหรือรุกล้ำเข้ามาภายในประเทศมีการออกลาดตระเวนพื้นที่เป็นประจำ สำหรับทหารมีความสามารถในการบังคับผู้ที่กระทำความผิดได้แต่ไม่เท่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีสิทธิ์โดยตรง เมื่ออยู่ในหน้าที่ทหารจะมีความเสี่ยงมากกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากอาวุธที่ผู้ก่อความไม่สงบมีการใช้อาวุธความรุนแรงสูงเป็นส่วนใหญ่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตเป็นอย่างมาก

 

การฝึกทหารจะแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของหน่วยนั้นๆ อย่างการฝึกพิเศษที่รู้จักกันเป็นอย่างดี “Seal” เป็นหน่วยที่ได้รับการยอมรับว่ามีความแข็งเกรงที่สุดในโลกด้วยการฝึกฝนที่ดุเดือดทั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบความอดทนถึงความเหมาะสมในการเข้ารับราชการให้ตรงกับความสามารถที่หน่วยงานต้องการ

ต่างประเทศเองมีคัดเลือกเพื่อเข้าสู่การเป็นทหารเช่นกัน โดยที่ในต่างประเทศนั้นเป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างมากทุกคนต่างต้องการที่จะรับใช้ประเทศรวมถึงการเป็นตำรวจที่ล้วนมีหน้าที่สำคัญในการปกป้องคนอื่นและประเทศชาติให้เกิดความสงบสุขอยู่ตลอดเวลา และกับคนที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ไม่ควรที่จะทำให้เกิดความไม่สงบสุขต่อคนอื่นเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว