ทหารฟ้าองค์การสหประชาชาติ

ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสงบสุขในประเทศที่ประสบปัญหาจะใช้กองกำลังทหารเข้าประจำการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ป้องกันความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ UN และประชาชนทั่วไปชุดที่ทางทหาร UN ใส่จะมีสิ่งที่โดดเด่นอยู่คือ หมวกที่จะมีสีฟ้าพร้อมกับตัวหนังสือคำว่า UN บางครั้งชุดที่สวมใส่ก็อาจจะเป็นสีฟ้า สำหรับสิ่งรูปแบบของสงครามที่ทหารจะต้องเจอเมื่อทำหน้าที่รักษาความสงบสุขมีดังนี้

 

Asymmetric warfare เป็นสงครามแบบกองโจรหรือการก่อการร้ายที่จัดการและควบคุมได้ค่อนข้างยากด้วย ด้วยรูปแบบการโจมที่ไม่แน่นอนคิดอะไรได้มีอุปกรณ์อะไรก็จะใช้งานทันที

Biological warfare สงครามเชื้อโรคหรืออาวุธชีวภาพ อย่างไข้ทรพิษจัดว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายเนื่องจากสามารถแพร่กระจายไปได้หลายพื้นที่ไม่เฉพาะในพื้นที่สงครามเท่านั้น

Civil war สงครามกลางเมืองที่บางครั้งกองกำลังทหารก็ต้องเข้าไปแทรกแซงเพื่อลดผลกระทบที่จะตามมาภายหลัง อย่างเช่นในประเทศเกาหลีที่เคยประสบกับสงครามกลางเมืองเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี โดยที่สมาชิกถาวรกลุ่ม UN ค่อยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่จนกระทั้งสงครามกลางเมืองได้จบลง แต่สถานการณ์ความตรึงเครียดก็ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้

Conventional warfare รูปแบบของการรบทั่วไปตามปกติไม่มีอาวุธชีวภาพหรืออาวุธเคมี

Cyber warfare ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการจารกรรมข้อมูลหรือทำให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

Nuclear warfare สงครามนิวเคลียร์ เป็นสิ่งที่ต่อต้านอย่างมากในทุกประเทศด้วยฤทธิ์ของกัมมันตรังสีเป็นอันตรายต่อทุกสิ่งมีชีวิต อีกทั้งยังส่งผลระยะยาวในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหลายปี

Total war สงครามรวม ไม่จำกัดการใช้งานอาวุธทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียว

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กลุ่มคนหลายๆ กลุ่มกำลังทำเพื่อคนปกป้องคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีทางต่อสู้หรือถูกคุกคราม และถึงจะหมดสงครามแล้วก็ยังคงอยู่ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้