ตำรวจกับหน้าที่รักษาความสงบให้ประชาชน

Police

อีกหนึ่งของการรักษาความสงบภายในประเทศต่างๆ เกี่ยวข้องโดยตรงกับประชาชนซึ่งก็คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจค่อยดูแลผู้คนรวมถึงการป้องกันเหตุอาชญากรรมมีการก่อตั้งขึ้นมาหลายร้อยปีก่อนหน้า ทุกเขตหรือจังหวัดจะมีสถานีตำรวจเป็นของตนเองเพราะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงหากมีเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น ตำรวจยังสามารถแบ่งย่อยตามหน้าที่ได้อีกเช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ตำรวจจราจร และตำรวจสากล

 

ตำรวจสากลมีแนวคิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 ที่ต้องการความร่วมมือในหลายประเทศในการป้องกันอาชญากรรมระหว่างประเทศ หน้าที่ของตำรวจสากลจะเป็นการประสานงานให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูลและติดตามตัวผู้ก่อเหตุ แต่ไม่มีอำนาจดำเนินการเข้าจับกุมโดยตรง อีกทั้งจะไม่แทรกแซงการทำงานหรือการเมืองในประเทศอื่นในช่วงแรกที่ทำการก่อตั้งยังคงไม่ได้รับความสนใจในประเทศอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากเท่าไหร่นักแต่ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เครื่องแบบเป็นอย่างหนึ่งที่จะระบุถึงหน้าที่ในการทำงานตำรวจเองก็มีเครื่องแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศรวมถึงแต่ละหน่วยงาน ยานพาหนะคือส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานที่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะมีการจัดตั้งกรมตำรวจแบบใดขึ้นมา อย่างประเทศแคนาดามีกรมตำรวจม้าแคนาดา (Royal Canadian Mounted Police) นิยมใช้ในการเดินตรวจตราเป็นบางสถานที่สำหรับประเทศไทยเองเช่นกันแต่อาจจะพบเห็นได้ไม่บ่อยเท่าไหร่นัก สำหรับยานพาหนะจำพวกรถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่ใช้งานก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจับกุมคนร้ายได้ บางประเทศมีการใช้รถที่ให้กำลังม้าได้สูงในการติดตามจับกุมคนร้าย

 

เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบจะต่างกันเรื่องของการพกพาอาวุธประจำตัว เมื่ออยู่นอกเวลาทำงานจะต้องพกอาวุธให้มิดชิดต่างกับตอนใส่เครื่องแบบที่สามารถคาดเอวพกติดตัวไปได้ สำหรับการเรียกเพื่อตรวจสอบหรือตรวจค้นหากเป็นลักษณะของสถานที่ต้องมีหมายค้นเท่านั้นและบนท้องถนนไม่จำเป็นต้องมีก็ได้

ในทางกลับกันหากไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนและดูแลความสงบเรียบร้อยจะก่อให้เกิดอาชญากรรมอย่างมากมาย