กรีนพีซนักขัดขวางหรือช่วยเหลือ

องค์กรอิสระ กรีนพีซ ที่เราเห็นตามข่าวอาจจะเกี่ยวกับการต่อต้านมากกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งอันที่จริงแล้วกรีนพีซเองมี วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอยู่ 2 อย่างคือด้านสิ่งแวดล้อมและความสงบสุข กรีนพีซแต่เดิมเป็นเพียงกลุ่มของผู้ประท้วงที่ไม่เห็นชอบในการดำเนินการบางอย่าง ต่อมาได้มีผู้เข้ารวมจากทั่วโลกที่เห็นด้วยกับแนวคิดของกลุ่ม อยู่ได้ด้วยการบริจาคที่ไม่ใช่จากองค์กร บริษัทหรือแม้แต่นักการเมืองเพื่อคงรักษาความเป็นกลางไม่ให้ถูกครอบงำ

กรีนพีซเป็นองค์กรที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากกว่ารัฐบาลและเอกชนในการให้ข้อมูลที่เจอมารวมถึงความสามารถในการกดดันที่ทำให้เกิดการยกเลิกกิจกรรมนั้นๆ การลดจำนวนอาวุธเป็นสิ่งหนึ่งที่กรีนพีซทำได้เพื่อให้เกิดความสงบสุขรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์คู่กับ UN ที่มีแผนการดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2501 มีการเดินขบวนในลอนดอนบริเวณสถาบันวิจัยอาวุธนิวเคลียร์ที่แสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการอาวุธนิวเคลียร์เป็นต้นมาจนถึงปี พ.ศ. 2525 ที่นับว่าเป็นการชุมนุมใหญ่ในการต่อต้านที่มีกลุ่มของกรีนพีซและกลุ่มแพทย์ระหว่างประเทศ

กรีนพีซมองพลังงานนิวเคลียร์เป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีปัญหาสำคัญเช่นความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการทำเหมืองแร่ยูเรเนียมนิวเคลียร์ กากนิวเคลียร์แพร่กระจายยังไม่นับหากว่าเกิดการระเบิดหรือเสียหายต่อผลกระทบที่จะตามมา อีกทั้งยังต้องก่อสร้างถึงหลายที่ด้วยกันเพื่อให้ได้ไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการ

 

ภารกิจรักษาความสงบทางทะเล

การปกป้องมหาสมุทรเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเช่นการล่าโลมา, ล่าแมวน้ำ, ล่าหมีขั้วโลกและการล่าวาฬ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีอีกทั้งหลายๆ ประเทศที่ร่วมกันต่อต้านการกระทำดังกล่าวในบางประเทศก็ยังคงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรทั้งทีบางประเทศล่าเพื่อความสนุกเพียงอย่างเดียวไม่มีการนำไปสู่ประโยชน์อย่างอื่นจึงถูกขัดขวางอยู่บ่อยๆ จนบ้างครั้งทำให้ดูเหมือนว่ากลุ่มกรีนพีซเป็นกลุ่มที่ก่อกวนความสงบของสังคมไปเสียเอง